Kašča

 

Kašča pri Možinotu v Zavratcu, na skrajni vzhodni meji občine Idrija, je eden najlepših in najstarejših primerkov stanovanjsko-gospodarskega poslopja, ki je bilo značilen sestavni del bogate gruntarske domačije v predalpskem Rovtarskem hribovju. Na samem so ga postavili zaradi varnosti pred ognjem, škodljivci in tatovi.

Na odprtem svetu Zavraške planote so poleg kašče na nadmorski višini približno 710 m v gruči še drugi objekti domačije, ki pripadajo škofjeloško-cerkljanskemu stavbnemu tipu: velika enonadstropna stanovanjska hiša, hlev oz. skedenj, dvojni kozolec, kapelica, drvarnica in sušilnica sadja.

Kašča je iz okoliškega kamna grintavca zidan enonadstropni objekt, belo ometan in na prehodu iz 19. v 20. stoletje na robovih poslikan (šivani robovi, venec s t. i. cofi pod napuščem). Na kamniti prekladi vrat je vrezana častitljiva letnica 1678, vendar je objekt verjetno še starejši, saj so domačija in njeni lastniki v različnih dokumentih ‑ urbarjih in katastrih - omenjani od leta 1500 dalje. Nad obokano enocelično kletjo, ki je še vedno namenjena spravilu poljskih pridelkov, je tricelična stanovanjska etaža, kjer so vse do tridesetih let 20. stoletja bivale družine hlapcev, t. i. gostačev, drugje lahko tudi mlad domači par, ki je čakal na prevzem kmetije.

Iz veže je dostop do še delujoče črne kuhinje (sušenje mesa, peka kruha, kuhanje v kmečki peči…) ter t. i. “hiše” z novo kmečko pečjo in mizo z bogkovim kotom, obe pa povezuje majhna izba ali kamra. Leseno podstrešje za spravilo sena pokriva nova streha na čop s slamnato kritino. Shramba za žito je bila v glavnem stanovanjskem poslopju. Na južni fasadi je lesen gank za sušenje pridelkov. Vsa notranja oprema, ki je pristna, prinešena kvečjemu še iz glavne hiše, in številni predmeti, ki imajo vrezano letnico izdelave, zgovorno pričajo o nekdanjem načinu življenja in bogati materialni kulturi tukajšnjega preprostega človeka.

Kašča je bila leta 2003 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. V letih 2003 do 2005 so bili pod strokovnim vodstvom ZVKDS, Območne enote iz Nove Gorice obnovljeni njeni skelet, streha in notranjščina.

Urejena je kot muzej, lastnik – kmet pa omogoča njeno uporabo tudi za različna praznovanja (do 20 ljudi) in delavnice (peka kruha in kuhanje v kmečki peči, klekljanje, preja volne…). Nudi domače suhe mesne specialitete, žganje, zelišča, med in suho sadje. K hiši namreč spada tudi več kot 100 let stara sušilnica, t. i. “paštva”, ki so jo prav tako popolnoma prenovili. Tudi to je iz kamna zidan objekt z belim ometom, a pokrit z bobrovcem. Na prednji fasadi ima podaljšan napušč; s pokritega predprostora je dostop do dveh sušilnih komor in kurišča na sredi, od koder topel zrak po ceveh kroži po celotni sušilnici. Pleteni predali v sušilnici, ki jih med sušenjem sadja premeščajo, so originalni.

V sušilnici zakurijo vsako jesen in v njej po starem vzoru posušijo orehe, slive in drugo domače sadje. Sušilnica na sončni in zračni legi je bila zaradi nevarnosti požara navadno nekoliko odmaknjena od domačije, a vedno na očeh..

O Zavratcu

KS Zavratec zajema naslednji naselji: Potok in Zavratec in leži  na nadmorski višini okrog 720 metrov. Z Zavratca se nudijo širni razgledi čez predalpsko hribovje (Blegoš) vse do Triglava, Karavank in Kamniških Alp. Na Južno stran se vzpenja hribovje Mravljiše (865 m), razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem.

Iskanje

Hitri kontakt

KS Zavratec

Zavratec 2

1373 Rovte